VEST-POL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Siedziba: ul. IX Poprzeczna 12; 05-080 Hornówek

tel. 0048 731 757 737,

email:  sklep@vest-pol.pl

NIP 118-219-94-49,

REGON 384333623,

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803399.